Nullstille passord på brukerkonto

Dette gjelder passord som brukes til pålogging av PC og e-post.

Nett-tjeneste

Fra din PC

Nett-tjeneste

Fra din PC

Ansatte kan endre passordet sitt i fra https://aka.ms/sspr

  • Fyll inn din epostadresse (kommunal epost)

  • Følg instrukser på skjermen.

  • Bekreft endringen med tofaktor.

Etter du er pålogget din PC.

  • Trykk CTRL + ALT + DEL

  • I menyen velger du Endre passord

Dette lar deg sette et nytt passord på din konto.

Leder kan nullstille passord for sin avdeling

Alle ledere har tilgang til å opprette nytt passord til sine ansatte via USP-portalen.

  1. Som leder gå til USP-portalen i fra Citrix (USP tilgangsbestilling).

  2. Naviger til din avdeling og klikk deg inn på den ansatte som det skal endres passord på.

  3. Derifra velger du Endre passord.

Ikke velg at bruker skal endre sitt passord ved pålogging. Dette medfører at bruker ikke får logget på dersom de benytter en Intune-PC (pålogging med epost)

 

Servicedesken kan ikke nullstille passord inne i fagsystemer. Enheter har som regel en superbruker, eller du kan sjekke med nærmeste leder.

Relaterte artikler